Гэр бүл салалтын Хуульчид Оху-д

Ямар ч, Оху-ын цөөн хэдэн орны нэг нь хийх шаардлагагүй нь тусгаарлах хугацаа нотлон харуулахын тулд задаргаа нь гэрлэлт Урт нь гэр бүл салалтын журам хамаарна төрөл, гэр бүл салалт, дээр хэрхэн хурдан баримт бичиг гаргаж болно шүүхэд Гэсэн хэдий ч, Оху-д гэр бүл салалтын журам дууссан маш хурдан харьцуулахад бусад улс орнуудНь асар их туршлага нь иргэний хууль, холбогдох тохиолдолд, бидний оху-ын хуулийн фирм нь туслах болно, аль аль нь дотоодын болон гадаадын иргэд үр шимийг хүртэх болно, эрх зүйн туслалцаа, зөвлөгөө авах асуудлаар холбогдох салах нь байцаан шийтгэх ажиллагааны болон шүүх, хүүхэд асран хамгаалах, дэмжих, хэлтэс эд хөрөнгийн, гэхдээ бас гэрлэлт бүртгэлийн журам.