Оху - Жагсаалт Хуульчид

Дараах жагсаалт нь англи хэлтэй хуульч бэлтгэж байнатав тухтай Британийн Иргэн шаардлагатай эрх зүйн зөвлөгөө. Хэрэв та ашиглаж байгаа бол дэмжих технологи (жишээ нь дэлгэц уншигч) хэрэгтэй зэвүүцэл энэ баримт бичиг нь илүү хүртээмжтэй хэлбэр. и-мэйл уу. Хэрэв та ашиглаж байгаа бол дэмжих технологи (жишээ нь дэлгэц уншигч) хэрэгтэй зэвүүцэл энэ баримт бичиг нь илүү хүртээмжтэй хэлбэр. и-мэйл уу.