Хуульчдын хувьд Муу Машин Наймаа - Өмгөөлөгч Гэж Сью Машин Dealerships

Бид өмгөөлөгч гэж сью машин dealerships хувьд муу машин худалдах үйл ажиллагаа Хэрэв та хэрэгтэй өмгөөлөгч suing машины дилерийн, дуудлага нэн даруй эрх зүйн хамгаалалт Манай авто залилан хуульчдын хувьд муу машин хэлэлцээрийг танд туслах болно цуцлах муу гэрээ, буцах таны тээврийн хэрэгсэл, авах нь бүр penny та төлсөн таны машины дор Калифорни хэрэглээний хуульМанай хууль эрх зүйн баг цаг хугацаа шаардлагатай судалгаа таны машины түүх, мөн бид олж болно нотолгоо авто залилан үед дилер худал худалдан авагчид. Олон удаа бидний үйлчлүүлэгч мэдэхгүй байна ямар ч асуудал хүртэл манай авто залилан өмгөөлөгч дүн шинжилгээ хийх гэрээ, тээврийн хэрэгслийн түүх тайлан үнэнийг илчилдэг. Туршлага та итгэж болно: Манай Авто Залилан Өмгөөлөгч нь олон арван жилийн туршлага болон амжилттай тусалсан олон зуун үйлчлүүлэгч ялалт тэдний эсрэг тохиолдолд луйврын машины дилер.