ХУУЛЬ, эрх ЗҮЙН ЖУРАМ, ЭРҮҮГИЙН эрх ЗҮЙН СИСТЕМ нь ОХУ - Баримт, Мэдээлэл

Энэ сайт агуулсан зохиогчийн эрхэд хамаарах материал ашиглах нь үргэлж биш олгосон зохиогчийн эрх эзэмшигчИйм материал нь бэлэн хүчин чармайлт урьдчилан ойлголт улс орон, эсвэл сэдэв дугаар зүйлд хэлэлцсэн. Энэ бүрдүүлдэг нь"шударга ашиглах"аливаа зохиогчийн эрхэд хамаарах материал-д заасан хэсэгт 107 АНУ-ын Зохиогчийн эрхийн тухай Хууль. Хэсэг 107, материал энэ сайт дээр тараасан бол ашиг. Хэрэв та хүсэж байгаа бол ашиглах нь зохиогчийн эрхэд хамаарах материал энэ сайтаас зорилгоор өөрийн гэсэн цааш явах, шударга ашиглах нь", та авах естой аас зөвшөөрөл зохиогчийн эрх эзэмшигч.